Kenteken Opschorten

Een voertuig tijdelijk niet gebruiken: schorsen

Als u van plan bent om met uw voertuig langere tijd geen gebruik te maken van de openbare weg, kunt u ervoor zorgen dat u niet meer hoeft te voldoen aan de voertuiggebonden verplichtingen, zoals motorrijtuigenbelasting, WA-verzekering en APK.
U kunt dit doen door uw kenteken te schorsen.

Kenteken Schorsen

Een schorsing kunt u op het postkantoor aanvragen. U kunt dit ook door iemand anders (een gemachtigde) laten doen. De geldigheid van het kenteken wordt dan geschorst.
De RDW registreert de schorsing in het kentekenregister.

De Belastingdienst/Autoheffingen stuurt u dan geen rekening meer voor de motorrijtuigenbelasting. Bovendien bent u niet langer verplicht om uw voertuig te verzekeren en APK te laten keuren.

Niet op de openbare weg

Als de geldigheid van het voor uw voertuig afgegeven kenteken is geschorst, mag u met dit voertuig geen gebruik maken van de openbare weg.
Dat geldt zowel in Nederland als in het buitenland. Uw voertuig mag ook niet langs de openbare weg geparkeerd staan.
Dit betekent dat de auto dus op eigen terein of in een afgesloten garage moet staan. Een openbare parkeergarage is nog steeds openbare weg.

Kosten van een schorsing 2012

Schorsen (normaal tarief) 71,50
Schorsen (laag tarief) 23,90
Schorsen na opheffen schorsing 119,-
Opheffen van een schorsing 0,00
Schorsen brom- of snorfiets 10,50

Schorsingsperiode

Een schorsingsperiode duurt maximaal een jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt.
De schorsingsperiode wordt op het Tenaamstellingsbewijs vermeld.
Na een jaar loopt de schorsing automatisch af.
Om daarna met uw voertuig te mogen rijden moet u het Tenaamstellingsbewijs op het postkantoor laten aanpassen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als u uw voertuig verkoopt, of op een andere manier overdraagt, vervalt de schorsing automatisch bij het overschrijven van het kenteken.

Bij tussentijdse opheffing van de schorsing of verkoop van het voertuig ontvangt u geen restitutie van het schorsingsbedrag. Verlengen van een schorsing Wilt u langer schorsen dan een jaar, dan moet u vr afloop van de schorsingsperiode een verlenging bij het postkantoor of bij de klantenbalie van de RDW in Veendam, Zoetermeer of Den Bosch (keuringsstation) aanvragen. Dit kan uiterlijk op de einddatum van de schorsing, die op het Tenaamstellingsbewijs staat aangegeven. Vervalt de schorsing in een weekend, dan moet u de verlenging vr dat weekend regelen. U kunt de schorsing steeds opnieuw verlengen voor maximaal een jaar. De nieuwe schorsing gaat in op de dag van de aanvraag. U moet hiervoor dezelfde documenten meenemen als bij een schorsing aan- of afmelden. Tarieven Voor een verlenging van een schorsing geldt een lager schorsingstarief dan voor het aanmelden van een nieuwe schorsing. Voor brom- en snorfietsen geldt een speciaal tarief, zie tarief schorsen brom- of snorfietsen'. 2012 Schorsen (laag tarief) 23,90 Schorsen brom- of snorfiets 10,50

bron www.rdw.nl